Aanbieding!

159.01 89.95 incl. BTW

Productvoordelen en eigenschappen van Remmers Prof Afdichting 1K

Topproduct voor het afdichten van kelders en bouwdelen beneden maaiveld. Testrapport MPA Bau TU München.

Remmers Prof Afdichting 1K is een topproduct voor het afdichten van kelders en bouwdelen beneden maaiveld. Onafhankelijk getest door MPA Bau TU München

 • Extreem hoge druksterkte
 • Zeer flexibel
 • Elastisch
 • Goede scheuroverbrugging
 • Radon dicht
 • Verspuitbaar

 

Toepassing van Remmers Prof Afdichting 1K

 • Afdichtingen beneden maaiveld voor nieuw en bestaande bouw
 • Afdichting beneden maaiveld conform toepassing DIN 18195-4, 5, 6
 • Tegen grondwater in het Kiesol-systeem zonder wapeningsweefsel
 • Tot meer dan 3 meter beneden maaiveld
 • Combinatie bouwsysteem (aansluiting betonwanden met betonvloerplaten)

 

Technische gegevens van Remmers Prof Afdichting 1K

 • Volumieke massa: 1,0 kg/dm3 bij 20°C
 • Basis: kunststofgemodificeerde bitumenemulsie met speciale vulstoffen
 • Geur: Eigen, mild.
 • Consistentie: Pasteus, thixotroop
 • Warmtebestendigheid: + 120°C
 • Waterdichtheid conform DIN 1048/7 bar: Voldoet
 • Verpakking: blikken van 10 en 30 kilo
 • Verbruik: Ca. 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte
 • Laagdikte: 1 mm natte laagdikte = 0,75 mm droge laagdikte
 • Reiniging gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen
 • Droogtijd: 2 dagen (20°C/70% relatieve luchtvochtigheid)
 • Opslag: In de goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren Droog, koel, tegen zonlicht en vorst beschermd in goed geventileerde ruimtes opslaan In de ruimte waar het product wordt opgeslagen, mag niet gerookt worden
 • Houdbaarheid: 12 maanden.
 • Voor gebruik altijd het technisch datasheet raadplegen

 

Verbruik

Circa 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte.

 

Afhankelijk van de gebruikte verwerkingstechniek kunnen er verschillen ontstaan in de verbruikshoeveelheden. Zie het technisch merkblad voor een tabel met laagdiktes bij verschillende toepassingen.

 

Kleuren

Zwart, eigen

 

Mogelijke systeemproducten

 • Kiesol
 • WP DS level
 • Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25
 • Multi Baudicht 2K
 • Ilack C

 

Verwerkingsinstructies van Remmers Prof Afdichting 1K

Remmers Prof Afdichting is voor alle minerale ondergronden geschikt zoals kalkzandsteen, baksteen, betonsteen, beton, gasbeton en zandcementmortels. De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn, ontdaan van olie, vet en lossingsmiddelen. De ondergrond mag licht vochtig zijn. Alle ondergronden moeten volledig gesloten en vlak zijn. Uitstekende delen, speciebaarden e.d. verwijderen. Hoeken en randen van bijvoorbeeld uitkragende vloerplaten mogen niet scherp zijn. Oneffenheden en beschadigingen groter dan 5 mm en onvoldoende gevulde stoot- en lintvoegen met bijv. Remmers Dichtspachtel dichtzetten c.q. repareren.

 

Nieuwbouwafdichting

Kimaansluiting wand-vloer

De kim reinigen en vervolgens een schuine hoek aanbrengen met een radius van 5 cm. Ter verbetering van de hechting en als vochtbescherming ter voorkoming van negatieve vochtinwerking moet een grondering van Kiesol (1:1 met water) en Afdichtingsmortel circa 10 cm onder de bovenkant van de dikte van de vloerplaat tot boven de 2e lintvoeg van het opgaande metselwerk worden aangebracht (echter tenminste 20 cm hoog). Nat-in-nat Dichtspachtel met troffel opzetten. Op natte ondergronden de basisverkiezeling volledig aanbrengen op het gehele vlak. Indien het absoluut zeker is dat er geen negatieve vochtinwerking plaatsvindt wordt alleen de keldervoet c.q. kim bewerkt met een afdichtingsmortel. De overige delen van de wand waar geen negatieve vochtinwerking kan plaatsvinden gronderen met Kiesol (1:1 met water). Op droge ondergronden kan als alternatief ook Bitumencoating (1:10 met water verdund) worden aangebracht. Bij een belasting van stuwwater wordt een basisverkiezeling van Kiesol (1:1 met water) en Afdichtingsmortel aangebracht. Deze verkiezelings laag moet tot en met 15 cm op de diktezijde van de vloer worden aangebracht.

Beton en ruwe metselstenen worden na de grondering van een schraaplaag voorzien om blaasvorming te voorkomen en de ondergrond te egaliseren. Op zeer poreuze ondergronden (bijv. lichtbeton, gasbeton) wordt een schraaplaag aangebracht om het oppervlak goed dicht te zetten.

 

Verticale afdichting

Op de in de ondergrond opgenomen Kiesol, op een winddroge ondergrond en op een volledige droge ondergrond Bitumencoating als grondering resp. droge schraaplaag wordt de Prof Afdichting 1K in twee lagen aangebracht.

De tweede laag kan worden aangebracht zo gauw de eerste laag door de daaropvolgende laag niet meer beschadigd wordt. De minimum verbruikshoeveelheden voor de verschillende waterbelastingen in acht

nemen en de laagdikte terwijl deze nog nat is testen. Ter plaatse van de kim om er voor te zorgen dat ook de laag goed kan doorharden de voorgeschreven laagdikte aanhouden. Indien er gewerkt wordt conform voorschrift DIN 18195, deel 6, moet het Wapeningsweefsel 2,5/100 (art.nr. 4176) in de eerste laag worden ingebed. Bij aansluitvoegen van prefabkelders op de voegen altijd weefsel gebruiken.

 

Horizontale afdichting

Voor het afdichten tegen grondvocht en niet stuwend water wordt de vloerplaat zoals omschreven bij verticale vlakken gegrondeerd (plasvorming uitsluiten). Prof Afdichting 1K in twee lagen gelijkmatig poriënvrij aanbrengen. Na verharding van de afdichting kan dan de zandcementdekvloer als beschermingslaag worden aangebracht. Na volledige droging en doorharding van de afdichting, wordt voor- dat de zandcementdekvloer wordt aangebracht als bescherming en glijlaag een polyethyleenfolie in twee lagen aangebracht.

Ter voorkoming van optrekkend vocht wordt de afdichting op de vloerplaat aangebracht onder de opgaande wanden voordat deze worden geplaatst. Hier moet altijd eerst een basisverkiezeling worden aangebracht. Als afdichting op balkons en terrassen en in natte cellen wordt Prof Afdichting 1K inclusief een opstaande rand vloerdikte aangebracht.

 

Doorvoeren

Bij grondvocht en zakwater kunnen de doorvoeren flexibel met Prof Afdichting 1K worden afgedicht. De maximum laagdikte is 10 mm. De buizen vooraf met schuurpapier opruwen. Metalen buizen reinigen en gronderen met Ilack ST en afzanden. Na verdamping van het oplosmiddel afdichting zoals hierboven omschreven.

 

Bij grotere waterbelasting worden de doorvoeren altijd voorzien van een lijmflens of een los-/vastflens in de afdichting inwerken.

Flensdoorvoeren moeten in geval van grondwater worden toegepast. Voor alle toepassingen kan onze standaard flensmodule worden aangebracht.

 

Curatieve buitenafdichting

Opgegraven bouwdelen goed schoonmaken. Losse delen, slechte voegen en hol klinkende stuclagen verwijderen en met Remmers Grundputz vernieuwen. Op de op de juiste wijze voorbewerkte ondergrond wordt dan de afdichting zoals omschreven onder nieuwbouwafdichting aangebracht. Goed hechtende oude bitumencoatings worden na droging met Remmers Elastomortel 1K of Remmers Ilack ST gegrondeerd. Ilack ST terwijl deze nog nat is in- strooien met vuurgedroogd kwarts- zand, korrel tot 1 mm.

Na volledige droging (op z’n vroegst na 48 uur) Prof Afdichting 1K in twee lagen aanbrengen.

 

Bescherming en drainage

De volledig doorgeharde en droge afdichting moet vervolgens tegen mechanische beschadigingen en UV- straling beschermd worden. Voor het beschermen van het afdichtings- systeem adviseren wij de Remmers DS-drainagemat, art.nr. 0823. Zij voldoet bovendien aan de voorschriften van de DIN 18195 deel 10 en de bitumenafdichtings richtlijn, alsook aan de drainage voorschriften conform DIN 4095. Materialen welke punt-, lijn- en/of een andere vorm van drukbelasting op de afdichting uitoefenen zijn niet toegelaten.

 

Verwerking

Prof Afdichting 1K wordt gebruiksklaar geleverd en mag absoluut niet omgeroerd worden. Alleen direct uit de verpakking verwerken.

 

Opmerking

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tenminste +5°C tot 35°C bedragen. Niet bij directe zon inwerking aanbrengen. Min of meer de regels voor verwerking van stucmortels in acht nemen. De afdichtingslaag terwijl deze nog nat is beschermen tegen regen en vorst. Niet geschikt als afdichting onder vloeren in magazijnen met hoge stellingen.

 

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. 

Beschrijving

Remmers Prof Afdichting 1K

Productvoordelen en eigenschappen van Remmers Prof Afdichting 1K

Topproduct voor het afdichten van kelders en bouwdelen beneden maaiveld. Testrapport MPA Bau TU München.

Remmers Prof Afdichting 1K is een topproduct voor het afdichten van kelders en bouwdelen beneden maaiveld. Onafhankelijk getest door MPA Bau TU München

 • Extreem hoge druksterkte
 • Zeer flexibel
 • Elastisch
 • Goede scheuroverbrugging
 • Radon dicht
 • Verspuitbaar

 

Toepassing van Remmers Prof Afdichting 1K

 • Afdichtingen beneden maaiveld voor nieuw en bestaande bouw
 • Afdichting beneden maaiveld conform toepassing DIN 18195-4, 5, 6
 • Tegen grondwater in het Kiesol-systeem zonder wapeningsweefsel
 • Tot meer dan 3 meter beneden maaiveld
 • Combinatie bouwsysteem (aansluiting betonwanden met betonvloerplaten)

 

Technische gegevens van Remmers Prof Afdichting 1K

 • Volumieke massa: 1,0 kg/dm3 bij 20°C
 • Basis: kunststofgemodificeerde bitumenemulsie met speciale vulstoffen
 • Geur: Eigen, mild.
 • Consistentie: Pasteus, thixotroop
 • Warmtebestendigheid: + 120°C
 • Waterdichtheid conform DIN 1048/7 bar: Voldoet
 • Verpakking: blikken van 10 en 30 kilo
 • Verbruik: Ca. 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte
 • Laagdikte: 1 mm natte laagdikte = 0,75 mm droge laagdikte
 • Reiniging gereedschap: Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen
 • Droogtijd: 2 dagen (20°C/70% relatieve luchtvochtigheid)
 • Opslag: In de goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen bewaren Droog, koel, tegen zonlicht en vorst beschermd in goed geventileerde ruimtes opslaan In de ruimte waar het product wordt opgeslagen, mag niet gerookt worden
 • Houdbaarheid: 12 maanden.
 • Voor gebruik altijd het technisch datasheet raadplegen

 

Verbruik

Circa 1,4 kg/m²/mm droge laagdikte.

 

Afhankelijk van de gebruikte verwerkingstechniek kunnen er verschillen ontstaan in de verbruikshoeveelheden. Zie het technisch merkblad voor een tabel met laagdiktes bij verschillende toepassingen.

 

Kleuren

Zwart, eigen

 

Mogelijke systeemproducten

 • Kiesol
 • WP DS level
 • Tex 4,8/100 en Tex 4,8/25
 • Multi Baudicht 2K
 • Ilack C

 

Verwerkingsinstructies van Remmers Prof Afdichting 1K

Remmers Prof Afdichting is voor alle minerale ondergronden geschikt zoals kalkzandsteen, baksteen, betonsteen, beton, gasbeton en zandcementmortels. De ondergrond moet schoon en draagkrachtig zijn, ontdaan van olie, vet en lossingsmiddelen. De ondergrond mag licht vochtig zijn. Alle ondergronden moeten volledig gesloten en vlak zijn. Uitstekende delen, speciebaarden e.d. verwijderen. Hoeken en randen van bijvoorbeeld uitkragende vloerplaten mogen niet scherp zijn. Oneffenheden en beschadigingen groter dan 5 mm en onvoldoende gevulde stoot- en lintvoegen met bijv. Remmers Dichtspachtel dichtzetten c.q. repareren.

 

Nieuwbouwafdichting

Kimaansluiting wand-vloer

De kim reinigen en vervolgens een schuine hoek aanbrengen met een radius van 5 cm. Ter verbetering van de hechting en als vochtbescherming ter voorkoming van negatieve vochtinwerking moet een grondering van Kiesol (1:1 met water) en Afdichtingsmortel circa 10 cm onder de bovenkant van de dikte van de vloerplaat tot boven de 2e lintvoeg van het opgaande metselwerk worden aangebracht (echter tenminste 20 cm hoog). Nat-in-nat Dichtspachtel met troffel opzetten. Op natte ondergronden de basisverkiezeling volledig aanbrengen op het gehele vlak. Indien het absoluut zeker is dat er geen negatieve vochtinwerking plaatsvindt wordt alleen de keldervoet c.q. kim bewerkt met een afdichtingsmortel. De overige delen van de wand waar geen negatieve vochtinwerking kan plaatsvinden gronderen met Kiesol (1:1 met water). Op droge ondergronden kan als alternatief ook Bitumencoating (1:10 met water verdund) worden aangebracht. Bij een belasting van stuwwater wordt een basisverkiezeling van Kiesol (1:1 met water) en Afdichtingsmortel aangebracht. Deze verkiezelings laag moet tot en met 15 cm op de diktezijde van de vloer worden aangebracht.

Beton en ruwe metselstenen worden na de grondering van een schraaplaag voorzien om blaasvorming te voorkomen en de ondergrond te egaliseren. Op zeer poreuze ondergronden (bijv. lichtbeton, gasbeton) wordt een schraaplaag aangebracht om het oppervlak goed dicht te zetten.

 

Verticale afdichting

Op de in de ondergrond opgenomen Kiesol, op een winddroge ondergrond en op een volledige droge ondergrond Bitumencoating als grondering resp. droge schraaplaag wordt de Prof Afdichting 1K in twee lagen aangebracht.

De tweede laag kan worden aangebracht zo gauw de eerste laag door de daaropvolgende laag niet meer beschadigd wordt. De minimum verbruikshoeveelheden voor de verschillende waterbelastingen in acht

nemen en de laagdikte terwijl deze nog nat is testen. Ter plaatse van de kim om er voor te zorgen dat ook de laag goed kan doorharden de voorgeschreven laagdikte aanhouden. Indien er gewerkt wordt conform voorschrift DIN 18195, deel 6, moet het Wapeningsweefsel 2,5/100 (art.nr. 4176) in de eerste laag worden ingebed. Bij aansluitvoegen van prefabkelders op de voegen altijd weefsel gebruiken.

 

Horizontale afdichting

Voor het afdichten tegen grondvocht en niet stuwend water wordt de vloerplaat zoals omschreven bij verticale vlakken gegrondeerd (plasvorming uitsluiten). Prof Afdichting 1K in twee lagen gelijkmatig poriënvrij aanbrengen. Na verharding van de afdichting kan dan de zandcementdekvloer als beschermingslaag worden aangebracht. Na volledige droging en doorharding van de afdichting, wordt voor- dat de zandcementdekvloer wordt aangebracht als bescherming en glijlaag een polyethyleenfolie in twee lagen aangebracht.

Ter voorkoming van optrekkend vocht wordt de afdichting op de vloerplaat aangebracht onder de opgaande wanden voordat deze worden geplaatst. Hier moet altijd eerst een basisverkiezeling worden aangebracht. Als afdichting op balkons en terrassen en in natte cellen wordt Prof Afdichting 1K inclusief een opstaande rand vloerdikte aangebracht.

 

Doorvoeren

Bij grondvocht en zakwater kunnen de doorvoeren flexibel met Prof Afdichting 1K worden afgedicht. De maximum laagdikte is 10 mm. De buizen vooraf met schuurpapier opruwen. Metalen buizen reinigen en gronderen met Ilack ST en afzanden. Na verdamping van het oplosmiddel afdichting zoals hierboven omschreven.

 

Bij grotere waterbelasting worden de doorvoeren altijd voorzien van een lijmflens of een los-/vastflens in de afdichting inwerken.

Flensdoorvoeren moeten in geval van grondwater worden toegepast. Voor alle toepassingen kan onze standaard flensmodule worden aangebracht.

 

Curatieve buitenafdichting

Opgegraven bouwdelen goed schoonmaken. Losse delen, slechte voegen en hol klinkende stuclagen verwijderen en met Remmers Grundputz vernieuwen. Op de op de juiste wijze voorbewerkte ondergrond wordt dan de afdichting zoals omschreven onder nieuwbouwafdichting aangebracht. Goed hechtende oude bitumencoatings worden na droging met Remmers Elastomortel 1K of Remmers Ilack ST gegrondeerd. Ilack ST terwijl deze nog nat is in- strooien met vuurgedroogd kwarts- zand, korrel tot 1 mm.

Na volledige droging (op z’n vroegst na 48 uur) Prof Afdichting 1K in twee lagen aanbrengen.

 

Bescherming en drainage

De volledig doorgeharde en droge afdichting moet vervolgens tegen mechanische beschadigingen en UV- straling beschermd worden. Voor het beschermen van het afdichtings- systeem adviseren wij de Remmers DS-drainagemat, art.nr. 0823. Zij voldoet bovendien aan de voorschriften van de DIN 18195 deel 10 en de bitumenafdichtings richtlijn, alsook aan de drainage voorschriften conform DIN 4095. Materialen welke punt-, lijn- en/of een andere vorm van drukbelasting op de afdichting uitoefenen zijn niet toegelaten.

 

Verwerking

Prof Afdichting 1K wordt gebruiksklaar geleverd en mag absoluut niet omgeroerd worden. Alleen direct uit de verpakking verwerken.

 

Opmerking

De lucht- en ondergrondtemperatuur moet tenminste +5°C tot 35°C bedragen. Niet bij directe zon inwerking aanbrengen. Min of meer de regels voor verwerking van stucmortels in acht nemen. De afdichtingslaag terwijl deze nog nat is beschermen tegen regen en vorst. Niet geschikt als afdichting onder vloeren in magazijnen met hoge stellingen.

 

* De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droging negatief beïnvloeden. 

Extra informatie

Gewicht 29 kg