Algenverwijderaar

Toepassingsgebieden:
 • Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan
 • Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van:
 1. Bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echte met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij
 2. Bacteriën en gisten alsmede trichophyton interdiitale in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen
 3. Bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingmiddelenindustrie met inachtnemeing van het gestelde onder “Doseringen en toediningswijze”
Verweking:

Gebruik als desinfectiemiddel

Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegenn trichphyton interdigitale. De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen. Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwater in contact kunnen komen is na de inwerkingstijd grondig naspoelen met schoonw ater vereist. Minimale inwerkingstijd 5 minuten. Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water

Voor gebruik in het zienhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:

 • Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen en isolettes
 • Oppervlakken en apparatuur in keukens
 • Toiletten en overig sanitair
 • Insturmentarium (m.u.v. cystoscopen en andere medische instrumenten): uitlsuitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie
Let op: gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die resistent tegen zijn.
Verwerkingstip:
 • Droging: Minimale inwerkingstijf bedraagt 5 minuten
 • Verdunning: Gebruiksklaar: 1 : 250 (4ml/ltr)
Opmerking:

Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen

Gereedschap / reiniging:

Gieter, gloriaspuit

Leverbaar
VPE 1 ltr
5 ltr
Verpakking plastic can plastic can
verpakkingscode 01 05
art.nr
89673 x x
Categorie:

Beschrijving

Zwaar geconcentreerd